Keglevich Kristóf: Honfoglalás

Szekció utolsó frissítése: 2009. Október 12.

Egy menüvel följebb Vissza a föoldalra
2009. Január 9.

Jelen volt 11 fő:

Börzsönyi Nóra
Eleőd Ági
Kristóf Ibolya
Telbisz Erzsébet
Garay János
Göttinger Márk
Halm Tamás
Keglevich Kristóf
Lencsés Ákos
Marosi Márton Dávid
Varga László Sándor
Feszty-körkép (részlet)

Rövid ismertető:

Érdekes módon azok a történeti források, amelyekből a magyar honfoglalás története megismerhető, kivétel nélkül külföldiek (a legfontosabbak arab és görög nyelven születtek, amelyeket szláv és latin nyelvű kútfők egészítenek ki). A honfoglalás és a kalandozások koráról a 13. századig Magyarországon érdemben semmit nem írtak, mivel az a magyarság múltjának pogány részéhez tartozott, amit akkoriban még takargatni illett. Amikor az ország már stabilan keresztény és nyugati állammá vált, akkor lettek büszkék a magyarok harcias őseikre és arra, hogy egy fél évszázadon keresztül rettegésben tartották Európát. A 13. században azonban már már csak több száz éves szóbeszédből írhattak le a magyar történetírók ezt-azt a honfoglalás eseményeiről, ezért a magyar források érdemi információval nem szolgálhatnak a korról. A népi emlékezet hiányos, olykor önmagukban egyenesen értelmetlen morzsái mögött azonban fel-felsejlenek a valódi, külföldi kútfőkből is történeti események.