Keglevich Kristóf: Magyar nyelvű kódexek olvasása

Szekció utolsó frissítése: 2008. Március 4.

Egy menüvel följebb Vissza a föoldalra

A Festetics-kódex egy lapja (1493 körül másolták)

2008. Február 10.

Jelen volt 12 fő:

Börzsönyi Nóri
Kristóf Ibolya
Szivi Zsófia
Telbisz Erzsébet
Garay János
Göttinger Márk
Halm Tamás
Keglevich Kristóf
Lencsés Ákos
Mabda László
Németh Gábor Árpád
Jusztin Péter


Előadásvázlat és kódex-szöveg - Pdf dokumentum, 446kbyte
Rövid ismertető:

Az önképzőkörnek ezen a találkozásán a késő középkori, magyar anyanyelvű kódexekkel ismerkedtünk meg. A magyar nyelvű írásbeliség - az ún. szórványemlékek (pl. a tihanyi alapítólevélbe szúrt magyar szavak) és a kis szövegemlékek (pl. Ómagyar Mária-siralom) után - a 15. század végén bontakozott ki, ebből a korból való Kinizsi Pálné Magyar Benigna imádságoskönyve, a Festetics-kódex. Olvastunk ezen kívül a 16. század eleji Példák Könyvéből, amit részben Ráskai Lea írt. Megfigyeltük e központi helyesírás nélküli korszak ortográfiáját: miképpen próbálták a magyar hangokat a latin betűk segítségével jelölni.